Meldunek w wynajętym mieszkaniu

Meldunek w wynajętym mieszkaniuW ciągu trzydziestu dni, licząc od dnia dotarcia do nowego miejsca, prawnym obowiązkiem każdego obywatela, jest zgłoszenie czy też złożenie meldunku. Całkiem ciekawą kwestią dotyczącą tematyki zameldowania jest to, że akt własności danej nieruchomości wcale nie jest konieczny do tego, by ów meldunek złożyć. Prawo pozwala na zameldowanie się w miejscu pobytu, zamieszkania także osoby, która jest najemcą danego lokalu mieszkalnego.

Takie prawo, prawo do zameldowania się w miejscu aktualnego pobytu mają także osoby, które w danym lokalu zajmują tylko jeden pokój.

Meldunek w wynajętym mieszkaniu

Przy składaniu wniosku, nie ma znaczenia fakt, czy go osoba, która go składa jest właścicielem czy najemcą danego lokalu. Procedura składania wniosku o meldunek pod konkretnym adresem, wygląda tak samo w przypadku osoby wynajmującej jak posiadającej pełne prawo własności. Wniosek o meldunek można złożyć przez internet lub w siedzibie właściwego urzędu miasta lub gminy. Zrobić to można osobiście lub za pośrednictwem wskazanego pełnomocnika. Obecność właściciela, w przypadku wniosku składanego przez najemcę, nie jest wymagana. W miejscu, gdzie składany jest podpis właściciela lub podmiotu, który dysponuje tytułem prawnym kwatery, bez problemu podpisać się może wynajmujący. Tutaj jednak wymagana jest aktualnie zawarta umowa najmu między stronami. W wynajmowanym przez nas domu, mieszkaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, możemy zameldować się na pobyt czasowy lub stały.

Korzyści meldunkowe dla lokatorów

Meldunek nie jest obecnie przywilejem a obowiązkiem. Warto o tym wiedzieć i mieć tego świadomość. Przydaje się on w takich miejscach jak urząd pracy, przedszkola, szkoły a nawet przy rozliczeniach podatkowych. Gdy jest się osobą bezrobotną, zarejestrowaną w urzędzie pracy, dzięki posiadanemu meldunkowi, można korzystać z ofert pracy w mieście, w którym faktycznie się mieszka i przebywa na co dzień. Jeżeli chodzi o przedszkola czy szkoły, posiadanie miejsca zameldowania w danym miejscu jest mile widziane przy zapisywaniu dziecka lub ucznia. Placówki oświatowe dodatkowo punktują zameldowanie podczas przyjęcia do przedszkola lub szkoły. W przypadku rozliczeń podatkowych, posiadanie meldunku, w większych miastach daje możliwość skorzystania np. z tańszych biletów komunikacji miejskiej. Tak więc meldunek, zawsze mieć warto a nawet trzeba.

Zameldowanie a zgoda właściciela

Jeżeli osoba wynajmująca lokal mieszkalny, posiada aktualną umowę najmu i chce dokonać meldunku czasowego, wówczas nie potrzebna jest zgoda - czy to ustna czy pisemna, wyrażona przez właściciela danego domu lub mieszkania. Umowa najmu, sama w sobie, jest bowiem prawnym wyrażeniem zgody na pobyt danej osoby we wskazanym miejscu. Nie ma tu obowiązku, by powiadamiać właściciela o zamiarze, jaki wyraża lokator w związku z wnioskiem o meldunek. Właściciel nie ma także takiego prawa, by zabronić swojemu najemcy wypełnienia w ten sposób obowiązku ewidencyjnego. Najemca działa zgodnie z prawem i jego działań nie można w żadnym przypadku zaskarżyć. Wymagane jest za to, zarówno przy meldunku czasowym jak i meldunku stałym, przedstawienie pisemnego potwierdzenia, że najemca rzeczywiście przebywa pod wskazanym adresem. Takie potwierdzenie wystawia właściciel lub inny podmiot, który dysponuje prawem do lokalu.

Wymeldowanie i eksmisja niechcianego lokatora

Gdy lokator melduje się w miejscu swojego czasowego lub stałego pobytu, jest to tylko administracyjne potwierdzenie faktu, że osoba ta rzeczywiście zajmuje wynajmowany lokal i przebywa w nim na co dzień. Lokator tym samym nie dostaje żadnych praw względem zajmowanej nieruchomości a właściciel śmiało może wnioskować o eksmisję lokatora z danego miejsca zamieszkania czy pobytu. Najemca w każdej chwili, bez problemu może rozwiązać daną umowę dotyczącą najmu. Decyzja o wymeldowaniu leży we właściwości organu urzędu miasta lub gminu, ewentualnie innego podmiotu dysponującego odpowiednim prawem do lokalu. Eksmisja następuje zawsze po stwierdzeniu, że lokator przebywa pod wskazanym adresem bezprawnie. Do takiej sytuacji dochodzi wówczas, gdy umowa najmu została zerwana lub zwyczajnie wygasła a lokal nadal zajmuje dana osoba. Wówczas właściciel ma prawo do złożenia wniosku o przymusową eksmisję czyli wydalenie niechcianego lokatora.

Problemy właścicieli mieszkań

Jeśli osoba zameldowana na stałe, wynajmująca dany lokal, wyprowadza się z niego, ma ona prawny obowiązek do zgłoszenia w ciągu trzydziestu dni od wyprowadzki, zmiany w zakresie miejsca swojego dotychczasowego pobytu. Brak dopełnienia tego wniosku, ku utrapieniu właściciela, skutkuje tym, że w ewidencji osoba ta może widnieć latami, pomimo tego, że od dłuższego czasu już tam nie mieszka i nie przebywa. Właściciel nie ma obowiązku dopilnowania tego, czy dany lokator lub dani lokatorzy, wymeldowali się z jego lokalu czy też nie. Zwykle posiadacze nieruchomości nie zawracają sobie tym głowy. Praktyka życia często pokazuje, że to właśnie, czyli niedopilnowanie pewnych kwestii po wyprowadzce lokatora, przysparza właścicielowi największych problemów. Na co dzień, fakt wiszących na mieszkaniu lokatorów, nie jest raczej kłopotliwy ale schody zaczynają się wówczas, gdy właściciel lokalu postanawia go sprzedać a tu taka, mało przyjemna niespodzianka... Nikt bowiem nie kupi domu czy mieszkania z ewidencją lokatorską. Sprawę utrudniać może znacznie jeden fakt a mianowicie brak jakiegokolwiek kontaktu z byłymi najemcami.

Wymeldowanie administracyjne

Jak to mówią, nie ma sytuacji bez wyjścia. Gdy właściciel wie, że dana osoba lub dane osoby, nie mieszkają w jego lokalu od dłuższego czasu, bo się z niego zwyczajnie wyprowadziły a sam nie może nawiązać z nimi żadnego kontaktu, wówczas składa wniosek do urzędu miasta bądź urzędu gminy o wymeldowanie administracyjne, zalegających w ewidencji osób.

Taki wniosek musi uwzględniać następujące kwestie:

  • informację, że dana osoba nie mieszka pod adresem lokalu od co najmniej trzech miesięcy,
  • datę wyprowadzki oraz jej uzasadnienie,
  • obecne miejsce przebywania najemcy/najemców.

Informacja o tym, że właściciel nie zna aktualnego miejsca przebywania swoich lokatorów, musi być koniecznie zawarta w składanym przez niego wniosku. Urzędnicy, po formalnym złożeniu wniosku o wymeldowanie administracyjne, rozpoczynają postępowanie, które ma na celu upewnienie się co do stanu faktycznego. W przypadku braku danych o najemcy co do miejsca jego aktualnego pobytu, procedura wymeldowania administracyjnego, z powodu braku wystarczających informacji, może potrwać nawet i sześć miesięcy.Podobne:
Jak wybrać blat do kuchni? 5 cennych wskazówek

Blat do kuchniKażda kuchnia nie może obejść się bez blatu kuchennego. Niezależnie od metrażu czy stylu pojawia się on zawsze. Trwały

Modna kuchnia, czyli jakie trendy obowiązują w bieżącym roku?

Modna nowoczena kuchniaKuchnia w stylu skandynawskim, a co za tym idzie - dominacja białych i jasnych odcieni powoli ustępuje miejsca kolor

Prosty i szybki sposób sprzedaży nieruchomości - skup domów i mieszkań

Skup domów mieszkań innych nieruchomościSkup nieruchomości - prosty i szybki sposób sprzedaży domu lub mieszkania